Gabriel Kimjuan -“Manusia Masih Bermimpi”…adakalanya manusia akan lupa segala benda yang boleh di bawa ke sana. Jaga diri kita yang sentiasa diawasi oleh syaitan durjana.