e-Sastera.com

Masa Depan Tamadun Anda! (Sila klik logo untuk kembali ke halaman mula)

Category: Kuplet (Syair dua baris)

1 Post

Create your website with WordPress.com
Get started