Subuh awal
datang Syawal
dendang lagi
takbir pagi

Pergi kubur
doa tabur
rahmat kasih
tanpa sisih

Air mata
lafas kata
salam maaf
rasa insaf

Kenal cinta
maha cipta
taman raudah
syukur indah

Nukilan;
GABRIEL KIMJUAN
Taman Mutiara,
Labuan, Malaysia.
15 Jun 2018

republika-co-id.jpeg