<img src=”” />

Harum kasturi di laman jati,
ucapan diri salam bermadah,
senyum berseri menawan hati,
ikatan janji terakam sudah.